Politică de confidențialitate

Protejarea informațiilor pe care ni le furnizați sau ne sunt furnizate pentru sau despre dumneavoastră o considerăm ca fiind foarte importantă pentru noi și dorim să vă asigurăm că o punem în aplicare cu prioritate în cadrul tuturor activităților întreprinse care presupun procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.


În rândurile de mai jos vă transmitem informațiile pe care le considerăm necesară să vă fie prezentate și pe care recomandăm să le aveți în vedere despre informațiile considerate ca fiind date cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau despre dumneavoastră, scopul pentru care le colectăm și le procesăm, cum le folosim și, dacă este necesar, cu cine le împărtășim.


Detaliile organizației noastre


Detaliile organizației noastre, Albedra Residential S.A., denumită în continuare Nord One, societatea care vă
pune la dispoziție prezentul material care cuprinde informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal
care vă aparțin și, în cazul în care este necesar, solicită consimțământul de a vă utiliza datele cu caracter personal în vederea transmiterii de comunicări comerciale în modalitatea în care o considerați adecvată. Nord
One este responsabilă de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de operator de
date, pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din surse suplimentare, în calitate de operator de
date cu caracter personal precum este definit în legislația în vigoare cu privire la protecția și prelucrarea
datelor cu caracter personal, sunt:


Denumire societate: ALBEDRA RESIDENTIAL S.A.
CUI (cod unic de identificare fiscală): RO 39481902
Nr. înreg. Registrul Comerțului: J02/1971/2019
Adresa sediu social: loc. Arad, str. Bicaz nr. 1-5, biroul 5, județul Arad
Adresa punct de lucru: loc. Timișoara, C-lea Aradului nr. 1, județul Timiș

Detalii contact: +4 0730 022 945 / vanzari@nord-one.ro


Respectând prevederile legale naționale și europene, anume Regulamentul (EU) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare ”Regulamentul” sau ”GDPR”) cât și normele de aplicare ale acestuia în legislația națională, Legea 190/2018, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt procesate în conformitate cu Politica de Confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal pentru scopurile prelucrării datelor cu caracter personal, a procedurilor și proceselor de lucru interne aprobate de către factorii de decizie din organizația Nord One sau a împuterniciților acesteia.


Politica de Confidențialitate poate fi citită online, prin accesarea paginii de Internet www.NordOne.ro sau, în caz de redirecționare, pe www.Albedra.ro, sau la cererea dumneavoastră către responsabilul cu protecția datelor din cadrul Nord One, putând să vă fie prezentate spre consultare, inclusiv în format tipărit, prin e-mail sau la sediul, respectiv punctele de lucru ale Nord One.


Respectiva Politică de confidențialitate se poate modifica în orice moment, iar actualizările și modificările Politici de Confidențialitate sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe website-ul www.nord-one.ro sau, în caz de redirecționare, pe www.Albedra.ro și/ sau notificare pe adresa dumneavoastră de e-mail, în cazul în care Nord One dispune de datele dumneavoastră de contact și avem consimțământul dumneavoastră în vederea derulării comunicării prin mijloace electronice, respectiv o adresă de corespondență, adresa de e-mail și/sau număr de telefon mobil.


În cazul în care sunt necesare informații suplimentare din perspectiva prelucrării datelor cu caracter personal care vă aparțin, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați, folosind detaliile de contact dispuse mai jos:


e-mail: dpo@albedra.ro
adresă: localitatea, Timișoara, C-lea Aradului nr. 1, județul Timiș

orar 10:00 – 16:00, zile lucrătoare, Luni -> Vineri, cu o programare în prealabil.

Tipul datelor colectate


Prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal pe care dumneavoastră ni le furnizați sau care ne sunt furnizate pentru sau despre dumneavoastră – informații denumite în continuare ”Date cu caracter personal” (denumite în continuare, prescurtat, DCP):

nume, prenume, CNP, data nașterii, adresa de domiciliu, seria și nr. document identitate C.I., B.I., pașaport), preferințe contact, informații bancare (de exemplu dar a nu se limita la contul IBAN, banca, titularul contului), starea civilă, semnătura olograf, denumite în continuare ”Date de identificare”;
adresa pentru facturare, numărul rezervării sau a cererii de rezervare, tipul bunurilor/produselor/serviciilor rezervate, respectiv achiziționate/comandate, tipul cererii și/sau a rezervării sau a solicitării de comandă / achiziție și/sau rezervare, elemente specifice aferente unei achiziții (de ex., finisajele dorite, orientarea față de punctele cardinale, tronsonul sau tipul bunului rezervat, respectiv achiziționat ș.a.m.d.), modalitatea de plată, informații despre plată, detalii tranzacții realizate sau care urmează să fie realizate cu privire la rezervarea, respectiv comanda/achiziția dumneavoastră, preferințe în ceea ce privește derularea operațiunii de achiziție, originea cererii, informații generale despre cerere și/sau rezervare (de exemplu, dar a nu se limita la tipul proprietății solicitate, modalitatea de achitare a plății, avansul convenit spre achitare, orizontul de realizare a achiziției, caracteristicile solicitate sau termenele convenite), denumite în continuare ”Date referitoare la achiziție”;
adresa de corespondență, numărul de telefon mobil și/sau fix, adresa de email, conținutul mesajului transmis și subiectul acestuia, conținutul documentelor atașate și transmise către Nord One, modalitate preferată de comunicare, canal de comunicare utilizat, localizare, denumite în continuare ”Date de comunicare”;
informații privind calitatea de potențial client și/sau calitatea de client, utilizarea contului de utilizator și/sau a Website-ului de către dumneavoastră (de exemplu, dar a nu se limita la data și ora la care ați accesat website-ul www.nord-one.ro și/sau alte proiecte online administrate în cadrul Nord One, în numele sau pentru Nord One), inclusiv adresa IP publică pe care ați folosit-o, device ID public de pe care ați accesat elementele de prezență online, precum și date similare despre dumneavoastră (de exemplu, dar a nu se limita la indicatori tehnici precum timpul petrecut în cadrul website-ului), denumite în continuare ”Date
statistice”.

Modalități colectare date


Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal în mai multe modalități, iar în lista de mai jos
încercăm să exemplificăm o parte dintre aceste modalități, dar în cazul unor situații care se află în
afara sferei de influență a Nord One (precum ar fi o obligație legală sau o solicitare din partea unei
autorități), este posibil să nu putem să ne limităm la cele menționate în lista de mai jos:

direct de la dumneavoastră: transmise direct membrilor echipei Nord One în cadrul interacțiunilor pe care le aveți cu aceștia în spațiile operate de Nord One, transmise prin email sau transpuse într-un document juridic – precontract, acord vânzare-cumpărare, promisiune vânzare-cumpărare, contract sau acordate pe website/în cadrul website-urilor aferente Nord One, transmise prin mesaj text (SMS), transmise prin mesaje în cadrul conturilor disponibile în cadrul rețelelor de socializare ori prin alte mijloace de comunicare agreate;
indirect, despre dumneavoastră sau cu referire la dumneavoastră:
de la împuterniciți, delegați ai dumneavoastră;
de la parteneri terți care ne comunică date în vederea prestării serviciilor sau a oferirii produselor la un nivel de calitate pe care ne dorim să vi-l oferim (de exemplu dar a nu ne limita la furnizorii de servicii de marketing) sau în vederea îmbunătățirii produselor conform cerințelor dumneavoastră (de exemplu dar a nu ne limita la furnizorii de materiale de construcții) sau în vederea obținerii de informații despre dumneavoastră (de exemplu, dar a nu se limita la CRB – Centrala de Risc Bancar).
prin intermediul platformelor online de tip rețea socială (de exemplu, dar a nu se limita la
Google+ sau Facebook) precum și prin intermediul cookie-urilor sau a soluțiilor de
urmărire online (de exemplu, dar a nu se limita la Facebook Pixel);
de la parteneri terți care ne comunică date în vederea prestării serviciilor sau a oferirii
produselor la un nivel de calitate pe care ne dorim să vi-l oferim (de exemplu dar a nu ne
limita la furnizorii de servicii de marketing) sau în vederea îmbunătățirii produselor
conform cerințelor dumneavoastră (de exemplu dar a nu ne limita la furnizorii de
materiale de construcții) sau în vederea obținerii de informații despre dumneavoastră (de
exemplu, dar a nu se limita la CRB – Centrala de Risc Bancar).

Modalități folosință date colectate

Folosirea DCP care vă aparțin ne permite să ne îmbunătățim produsele și/sau serviciile oferite, ne
ajută să vă putem procesa cererile mai rapid și să gestionam mai bine relația cu dumneavoastră.
În lista de mai jos detaliem pentru exemplificare câteva dintre modalitățile în care pot fi utilizate
informațiile cu caracter personal:

în vederea executării obligațiilor contractuale asumate în relația cu dumneavoastră;
în vederea asigurării protecției juridice a Nord One și/sau a societăților de grup;
în vederea derulării activității de grup și a relațiilor între companii la nivel de grup de companii din care face parte și Nord One;
în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care revin Nord One;
în vederea asigurării securității persoanelor și paza bunurilor, obiectivelor, obiectelor aparținând, proprietate sau utilizate de către Nord One;
în îndeplinirea unei sarcini sau a unei activități executate în temeiul legal al interesului public;
în încercarea noastră sau a partenerilor sau a furnizorilor noștri de a ne e asigura că vă putem sau vă pot contacta în mod facil și profesionist;
pentru a vă puteam pune la dispoziție informații pe care le-ați solicitat;
pentru a vă puteam pune la dispoziție produsele și/sau serviciile pe care ni le-ați solicitat;
pentru a vă putea trimite informații relevante referitoare la produsele și/sau serviciile noastre;
pentru a putea să măsurăm performanța campaniilor noastre publicitate, fie că le derulăm noi, în mod direct, prin personal angajat intern sau indirect, prin intermediul partenerilor/furnizorilor contractați;
pentru a putea să măsurăm performanța serviciilor noastre de vânzări și post-vânzare;


Sub rezerva obținerii consimțământului dumneavoastră prealabil, pe care ÎL PUTEȚI RETRAGE ÎN
ORICE MOMENT
fără un cost pentru dumneavoastră, printr-o simplă cerere adresată
responsabilului cu protecția datelor din cadrul Nord One sau printr-un mecanism pus la dispoziție
de către Nord One în vederea exercitării cât mai ușor pentru dumneavoastră a retragerii
consimțământului, am putea utiliza, de asemenea, datele cu caracter personal:

pentru a vă transmite anunțuri de publicitate personalizată despre produsele și serviciile
noastre sau ale partenerilor/furnizorilor și/sau a colaboratorilor noștri care considerăm că
vă sunt de interes;
pentru a vă oferi experiențe personalizate;
pentru a putea realiza sondaje de satisfacție a clienților;


În tabelul de mai jos sunt prezentate perioadele maxime în care vom stoca DCP care vă aparțin.
Această perioadă poate fi extinsă în cazul în care suntem obligați din punct de vedere al respectării
legislației în vigoare la momentul respectiv sau prin consimțământul dumneavoastră.


Perioada păstrare date colectate


După expirarea acestei perioade, în cazul în care nu avem consimțământul dumneavoastră pentru
prelungi perioada de retenție a datelor dumneavoastră, acestea vor fi șterse în siguranță.

DCP prelucrate în mod legal de către reprezentanții și/sau împuterniciții Nord One, în contextul
furnizării produselor și/sau a prestării serviciilor contractate, dar și în ceea ce privește procesele de
comunicare, inclusiv în mediul online sau a răspunsului oferit în cadrul solicitării unei oferte,
completarea formularelor online, îmbunătăţirii serviciilor sau furnizate de aceştia în alt mod prin
utilizarea website-ului sau în cadrul relației cu Nord One, pot fi prelucrate direct şi/sau prin
intermediul împuterniciţilor, în baza următoarelor scopuri şi temeiuri:

Dacă sunteţi vizitator al website-ului Nord One, vom putea procesa datele
dumneavoastră în felul în care îl descriem mai jos:

A. Pentru mai multe detalii privind utilizarea modulelor de tip cookie-uri vă rugăm
să accesați Politica de cookies disponibila pe website-ul Nord One.
Temeiul prelucrării: interesul legitim, conform prevederilor Legii 506/2004.

B. Pentru scopul gestionării solicitărilor transmise prin intermediul formularelor de contact, solicitare informaţii suplimentare şi/sau reclamaţii din cadrul website-ului/website-urilor Nord One.
Temeiul prelucrării: interes legitim.

Dacă doriți sau sunteţi abonat la noutățile pe care le transmitem prin intermediul e-mail-ului (activitate denumită în continuare ”Newsletter”) vom putea procesa datele dumneavoastră în scopuri de marketing, pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (de exemplu, dar a nu se limita la e-mail, telefon, mesaj text) şi prin alte platforme de comunicare digitală, de tip newsletter sau alte mesaje comerciale privind produsele şi serviciile Nord One, afiliaţilor şi companiilor ce cooperează cu noi.
Temeiul prelucrării: consimţământul dumneavoastră.


IMPORTANT de REȚINUT: acordul dumneavoastră pentru activităţi de marketing direct poate fi retras în orice moment, fără niciun cost pentru dumneavoastră. Trebuie ținut cont de faptul că retragerea consimţământului dumneavoastră va produce efecte pentru viitor, fără a afecta legalitatea prelucrărilor efectuate anterior retragerii.

Dacă sunteţi o terţă persoană şi ne contactaţi prin intermediul altor numere de telefon (mobil sau fix) sau prin intermediul altor mijloace de comunicare vom putea procesa datele dumneavoastră în următoarea modalitate:
A. În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:

 • soluţionarea cererilor/plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul procesării datelor cu caracter personal consfințite de către legislația în vigoare;
 • arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din centalizatorul arhivistic al Nord One;
 • gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public.

Temeiul prelucrării: obligaţie legală.


B. În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Nord One pentru următoarele scopuri:

 • gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.

Temeiul prelucrării: interes legitim.

ÎN CALITATE DE CLIENT al Nord One (trecut, actual sau viitor – denumit în ultimul caz ”potențial client”), vom putea procesa datele dumneavoastră în umătoarele modalități:


4.1. În cazul în care dumneavoastră ați contractat produsele și/sau serviciile Nord One:


A. În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:

 • îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile şi fiscale, inclusiv întocmirea evidenţelor contabile, păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;
 • soluţionarea cererilor/plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date;
 • audit intern;
 • arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din centralizatorul arhivistic Nord One;
 • gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public;
 • păstrarea anumitor registre, situaţii, formulare potrivit dispoziţiilor prevăzute de legi speciale;
 • asigurarea securității în punctele de lucru sau sediile Nord One sau a protecției personalului (echipei) Nord One.

Temeiul prelucrării: obligaţie legală.


B. În vederea încheierii și executării contractelor pentru următoarele scopuri:

 • preluarea şi procesarea solicitărilor de contractare, directă de către dumneavoastră sau indirectă, prin intermediul unui angajat al Nord One sau o terță parte cu rol de intermediar (împuternicit al Nord
  One);
 • prestarea serviciilor de specialitate oferite de Nord One, inclusiv în contextul completării formularelor de solicitare informații în vederea realizării serviciilor solicitate de către dumneavoastră;
 • furnizarea produselor contractate;
 • gestionarea cererilor/ reclamaţiilor primite în legătură cu derularea contractului, respectiv cu prestarea serviciilor;
 • facturarea, încasarea preţurilor serviciilor prestate alte operaţiuni de plată, returnări plăţi;

Temeiul prelucrării: ducerea la bună îndeplinire a unui contract dintre părți / respectarea prevederilor contractuale.


C. În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Nord One, urmărim scopuri precum:

 • constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale Nord One în instanță, precum și în orice alte proceduri judiciare;
 • în contextul prelucrărilor de date pentru programările telefonice;
 • pentru accesarea online a anunțurilor și informațiilor aferente;
 • transmiterea ofertelor de prestări servicii de specialitate de către Nord One, ca urmare a solicitării dumneavoastră.
 • gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.

Temeiul prelucrării: interes legitim.


Observație: în cazul oricăror prelucrări de date cu caracter personal care vă aparțin care se efectuează în baza consimțământului dumneavoastră, vă precizăm că vă puteți retrage consimțământul pentru respectiva prelucrare oricând, fără niciun cost pentru dumneavoastră. Cu mențiunea că prelucrarea efectuată în baza consimțământului de până la momentul în care ne semnalați decizia dumneavoastră de retragere a consimțământului respectă prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal.

În legătură cu COLABORATORII sau AFILIAȚII NOȘTRI


Putem să oferim acces spre prelucrare la datele dumneavoastră cu caracter personal unora dintre partenerii noștri cât și organizațiilor pe care le contractăm și care oferă servicii în numele și pentru Nord One, în scopul de a ne îmbunătăți serviciile sau produsele oferite și de gestiune a relației cu potențialii clienți, respectiv clienții Nord One. Înainte de a le permite accesul, ne asigurăm că avem semnat cu aceștia contracte care să îi oblige și pe aceștia să aibă implementate măsuri adecvate de securitate în vederea protecției DCP și vă asigurăm de faptul că toate aceste organizații au obligații stricte în ceea ce privește măsurile de securitate pe care le iau în vederea procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal.


La cererea dumneavoastră adresată responsabilului cu protecția datelor din cadrul Nord One, în formă scrisă, transmisă prin e-mail sau scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresa punctului de lucru al Nord One din loc. Timișoara, Calea Aradului nr. 1, județul Timiș, vă vom pune la dispoziție lista organizațiilor cărora le-a fost permisă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.


Lista de mai jos cuprinde exemple din categoriile din care fac respectivele organizații cărora le permitem prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • servicii de Internet (de exemplu, dar a nu se limita la găzduire web, găzduire e-mail),
 • servicii de marketing,
 • sponsorizări, concursuri, promoții, premieri, tombole,
 • servicii de analiză a datelor,
 • servicii de contabilitate,
 • servicii financiar-bancare,
 • servicii de securitate informatică,
 • servicii de mentenanță (de exemplu, dar a nu se limita la servicii de mentenanță a soluțiilor de
 • securitate, mentenanță a infrastructurii IT&C),
 • servicii clienți (denumit intern ”after sales”),
 • servicii privind studiile și/sau cercetările de piață și/sau satisfacția a clienților,
 • servicii de auditare;


În cadrul colaborării pe care o avem cu alte organizații, putem să punem la dispoziția reprezentanților acestora date cu caracter personal care vă aparțin. În cadrul colaborării pe care o avem cu fiecare dintre aceste organizații, ne asigurăm că și aceștia implementează un set minim de măsuri de securitate în așa fel încât datele dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate în permanență și, de exemplu, dar a nu se limita la cazul unei fuziuni sau reorganizare, putem să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal cu notificarea dumneavoastră într-un termen rezonabil, dar nu mai mare de 30 zile.


În cazul în care suntem obligați să permitem accesul sau să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal autorităților publice sau guvernamentale, naționale sau europene, din motive de securitate națională sau de conformare cu legislația în vigoare sau din motive de importanță publică, vom lua măsurile de a vă notifica în prealabil de fiecare dată când este necesar și când ne permite legea.


Dacă, cu bună-credință, considerăm că dezvăluirea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru protecția drepturilor noastre, pentru soluționarea conflictelor juridice, pentru a investiga o fraudă, pentru a ne proteja utilizatorii, clienții sau angajații sau pentru a ne respecta termenii și condițiile, o vom face și vom face tot posibilul pentru a vă notifica într-un termen rezonabil, dar nu mai mare de 30 zile.


În situația în care considerăm că este necesar transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în spațiul economic european (denumit în continuare SEE), organizațiile implicate în cadrul Nord One cât și colaboratorii, dar și furnizorii sau partenerii contractați, vor acorda o atenție deosebită modalităților prin care aceste date sunt transferate și procesate mai departe. Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele dumneavoastră cu caracter personal NU părăsesc SEE, însă, în măsura în care vom transfera datele dumneavoastră către state din afara SEE (cum ar fi de exemplu, dar a nu se limita la Statele Unite ale Americii), în toate cazurile, vom lua măsurile de
securitate cum că transferurile sunt legitime, având la baza consimțământul dumneavoastră explicit sau alt temei legal de prelucrare.


În cazul în care suntem nevoiți să apelăm la transferul acestor date, vom face tot posibilul pentru a vă notifica într-un termen rezonabil, dar nu mai mare de 30 zile.

Dreptul la informare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră – dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea si protejarea datelor cu caracter personal de către echipa Nord One;

Dreptul de acces asupra datelor – dreptul de a obţine de la Nord One, în calitate de operator de date (sau prin intermediul nostru, din partea organizațiilor contractate sau persoanelor angajate) confirmarea faptului ca datele cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de către noi sau împuterniciții noștri.


Prin exercitarea acestui drept, vi se va comunica, la cerere, dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate şi, în cazul unui răspuns afirmativ, aveţi dreptul de a solicita accesarea acestora: informaţiile la care se face referire includ, printre altele, scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal afectate şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost divulgate sau sunt în curs de a fi divulgate datele dumneavoastră cu caracter personal. Aveţi dreptul de a obţine o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, iar pentru copii suplimentare, vă vom putea percepe o taxă rezonabilă, în baza costurilor administrative.

Dreptul la rectificare – dreptul de a obţine rectificarea, corectarea datelor inexacte sau incorecte, precum şi completarea datelor incomplete.


Prin exercitarea acestui drept, puteţi obtine din partea noastra modificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal care figurează a fi incorecte sau completarea acestora cu alte informații pe care doriți să ni le puneți la dispoziție. În functie de scopurile prelucrarii, aveţi dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaraţii suplimentare.

Dreptul la ștergere (cunoscut şi „DREPTUL DE A FI UITAT”) – dreptul de a obţine, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile legale, ştergerea datelor cu caracter personal.

Dreptul la restricționarea prelucrării – dreptul de a obţine, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile legale, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita procesarea ulterioară a acestora.


Prin exercitarea acestui drept, puteţi solicita limitarea, restricționarea prelucrarii datelor dumneavoastră cu caracter personal, iar în acest caz, datele respective vor fi marcate şi pot fi prelucrate de noi sau de împuterniciții noștri doar în anumite scopuri clar specificate.

Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obişnuit (de exemplu, dar a nu se limita la fișier PDF sau foaie de calcul tabelar) şi întrun format uşor de citit, precum şi dreptul ca aceste date să fie transmise de către noi către alte entiăţi (de exemplu, un alt operator de date), în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile legale, fără obiecţii din partea noastră.

Dreptul la opoziţie (cunoscut şi sub denumirea de „drept de a obiecta”) – dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia particulară, ca datele dumneavoastră cu caracter personal să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile legale.


Prin exercitarea acestui drept, puteţi obiecta, pe motive legate de situaţia dumneavoastră, în orice moment, faţă de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi şi ni se poate solicita să nu vă mai prelucram datele cu caracter personal. Dacă aveţi dreptul la obiecţie şi vi-l exercitaţi, noi sau subcontractaţii / împuterniciţii noştri NU vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost, dar trebuie să ştiţi faptul că acest drept poate fi invalidat, în special dacă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesara pentru formalitățile
aferente încheierii unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract deja încheiat sau se află în termeni contradictorii cu o prevedere legislativă.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (cunoscut și dreptul de a nu fi supus(ă) unei decizii individuale) – dreptul de a cere şi de a obţine retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice sau afectează în mod similar, întro măsură semnificativă, persoanele vizate;

Dreptul de a vă adresa Justiţiei sau autorităţii naţionale de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal – dreptul de a vă adresa cu plângere Autoritaţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ale cărei date de contact sunt disponibile pe pagina acestora de Internet, www.DataProtection.ro sau mai jos B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336, București, România, având adresa de email anspdcp@dataprotection.ro și număr de telefon +40.318.059.211), respectiv de a vă adresa Justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia aplicabilă în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.


Vă rugăm să rețineți că drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute, existând excepții, dar promitem faptul că odată cu fiecare cerere primită o vom analiza astfel încât să putem lua hotărârea privind temeiul acesteia. În cazul în care cererea dumneavoastră este întemeiată, vom veni în întâmpinarea dumneavoastră în ceea ce privește exercitatea drepturilor, dar în cazul în care aceasta NU este întemeiată, ne rezervăm dreptul de a o respinge, însă ne vom asigura că vă vom informa asupra motivării refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) și de a vă adresa Justiției.


Ținem să vă aducem al cunoștință faptul că acordăm o deosebită importanței aplicării măsurilor de securitate, incluzând măsuri tehnice și organizatorice, în așa fel încât datele dumneavoastră pe care ni le încredințați sau pe care le colectăm despre și/sau pentru dumneavoastră, sunt asigurate un nivel de securitate corespunzător riscurilor pe care le comportă prelucrarea acestora, în special prin utilizarea necorespunzătoare, distrugerea accidentală, accesarea ilegală sau neautorizată, pierderea, alterarea, divulgarea, manipularea intenționată sau accidentală, accesul neautorizat al terților, ștergerea și modificarea. În acest scop, alături de specialiști în domeniul tehnologiei informațiilor cât și a securității, am dezvoltat și implementat politici de securitate a DCP și alte practici de asigurare a confidențialității, politici care includ proceduri de securitate care sunt revizuite în permanență și care căutăm să țină cont de evoluția tehnologiei.


În cazul, puțin probabil, de existență a unei breșe de securitate care să presupună o încălcare a securității DCP care vă aparțin, într-o perioadă rezonabilă de timp după descoperirea unei astfel de breșe veți fi notificat(ă) cu privire la respectivul incident, cu excepția cazului în care o instituție publică abilitată determină că notificarea ar împiedica o cercetare penală sau ar aduce prejudicii securității naționale. În acest caz, notificarea va fi amânată, conform instrucțiunilor instituției respective și, ulterior, vă vom răspunde, cu promptitudine, la întrebările dumneavoastră referitoare la o astfel de încălcare a securității datelor.


Vă rugăm să rețineți faptul că putem schimba conținutul Notei de Informare cât și a Politicii de Confidențialitate sub care derulăm toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal și de asigurare a confidențialității informațiilor, în orice moment. Toate actualizările și modificările Politicii sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe website-ul www.nord-one.ro sau, în caz de redirecționare, în cadrul website-ului www.Albedra.ro, și/sau notificare pe adresa dumneavoastră de e-mail.


IMPORTANT DE REȚINUT: în cazul în care, deși depunem toate eforturile, nu reușim să vă identificăm, iar dumneavoastră nu ne furnizați informații suplimentare pentru a reuși să ducem la îndeplinire procedura de identificare corectă, ne rezervăm dreptul de a da curs respectivei cereri. Termenul de răspuns în cazul fiecărei cereri primite din partea dumneavoastră este de 30 zile, însă dorim să vă informăm de faptul că acest termen poate fi prelungit în funcție de diferite aspect, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica corespunzător într-un termen util.


În cazul în care aveți întrebări suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau în ceea ce privește confidențialitatea acestora sau chiar și în cazul în care doriți să vă exerciți drepturile legale, vă rugăm să transmiteți o cerere scrisă, transmisă prin e-mail, la adresa de email dpo@albedra.ro sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, înaintată către responsabilul cu protecția datelor la adresa poştală din localitatea Timișoara, Calea Aradului nr. 1, județul Timiș.